Pushwagner Museum

Pushwagner Museum

Billedkunstneren Pushwagner ønsket å etablere et museum i Oslo, som skal vise hans egen kunst parallelt med nasjonal- og internasjonal samtidskunst. Lokasjonen gir seg selv, foranlediget av Forsvarsbyggs utlysning om bruk av Renseanlegget i Kongensgate. Selve tanken bak konseptet er å utvikle det tidligere renseanlegget til en kulturarena.

I renseanleggets rom kan man gjenkjenne stemninger fra Pushwagners kunst. Gjennom å stille ut disse verkene i de store formater som renseanlegget muliggjør vil kunsten og rommet utgjøre en helhet og forsterke hverandre. Dette vil underbygge stedets karakter, og gi Oslo et unikt museum som det ikke finnes maken til andre steder. Dette unike vil representere et viktig bidrag til både Festningens og Oslo bys identitet, og hovedstaden har relativt få slike unike steder (Operataket, Emmanuel Vigelands kapell, Holmenkollen.)

392PUS

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 971 72 111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Hariton Pushwagner

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: