Code sitt prosjekt Urban Villas er vinnerne av Murverksprisen 2022

Murverksprisen deles ut for fremragende arkitektur i tegl- eller blokkmurverk der murverket er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte.

Juryens uttalelse:

«Et nedlagt militærområde med fredede magasinbygg og en sentralt plassert ekserserplass danner både kjerne og utgangspunkt for et nytt boligområde med 500 leiligheter vest i Ski kommune.

Områdets identitet er forankret i de begrensingene og kvalitetene som de fredede magasinbyggene gir. Tilstøtende omgivelser er variert småhusbebyggelse.

Et slikt fortettingsprosjekt er en oppgave som ofte bryter totalt med stedets egenart og kontekst. Her er det utviklet et boligområde som spiller med det eksisterende bygningsmiljøet. Det gir Magasinparken og området Urban Villas en særlig identitet; det knytter seg opp mot småhusstrukturen i omgivelsene samt til material- og fargekarakter i militæranlegget. Ønsket om tilhørighet er gjennomført fra konsept og til detaljutførelse.

Prosess og kompetanse
Kunnskapen om gode bokvaliteter og et rikt vokabular på formgivning har hatt en tydelig påvirkning på reguleringsplanens hoveddisposisjoner og karakteren på bygningskroppene.

Overgangen mellom småhusmiljøet i omgivelsene og ideen rundt mangfoldet i planen har vært testet også i fysiske modeller og utformet i samarbeid mellom arkitekt og utvikler.

Dette samarbeidet mellom dyktige fagfolk har fortsatt gjennom detaljutvikling og byggefase. Entreprenør, murer, byggherre, landskapsarkitekt og arkitekt har åpenbart arbeidet tett sammen helt til ferdigstillelse. Slik har de ulike kompetansefelt gitt det beste til prosjektet fra sine ulike ståsteder. En slik prosess kan lett føre til gode prosjekter, – som her.

Formuttrykk
Med utstrakt bruk av tegl i asymmetriske former skapes det her et mangefasettert organisk uttrykk som gir liv og karakter.

Urban Villas godt skulpturerte bygningskropper utført i tradisjonsrik rødbrun teglstein er komplettert med private hager, avtrappinger, sjenerøse balkonger og store takterrasser. Dette gir assosiasjoner til hagebyer og skaper et variert og frodig utrykk. Mellom husene er der lagt til rette for både differensierte private utearealer og gode fellesarenaer. Arealene mellom og inntil byggene er forbilledlig bearbeidet med nyanserte overgangssoner og eksemplariske grønne kvaliteter. Dette spiller på lag med den frodige arkitekturen.

Bruk av murverk
I Urban Villas er tradisjonelt murverk benyttet på en ny måte. Teglsteinen er murt med liggeflaten ut, noe som gir dybdevirkning og tekstur til murverket. Lyset får frem ulike varianter i denne teksturen gjennom døgnet og over året. Løsningen gir samtidig et slankere murverk; vekten er mindre og murskiftene færre.

Murverket er benyttet på hele bygningskroppen. De utkragede balkongene er forlengelser av bygningskroppene, og brytningsfelt rundt balkongene baserer seg på samme murprinsipp. Her får man gevinst av den reduserte vekten. Oppdelingen av balkongene med brytningsfelt i tegl, er hjulpet av konstruktivt rekkverk.

Sammen sørger teglforblendingen og rekkverket på toppen for en lett og samtidig markant avslutning av bygningsvolumene. Dette gjør at det varierte organiske utrykket får et helhetlig utrykk på tross en stor grad av variabler. På hjørner, og i forbindelse med nødvendige dilatasjonsfuger, er steinen murt uten relieff, som gir en ytterligere artikulering og bidrar til en fast markering av volumene.

Fargebruk og materialbruk
Vinduer og beslag er utført i variasjoner av grønt, i godt samspill med murverket. Dette skaper samtidig en flott kontinuitet til fargepaletten i de rustikke fredede magasinbyggene og bygger opp om de grønne frodige terrassene som støtter konseptet som en vertikal hageby.

Oppsummert
Et innovativt svar med bebyggelse, hvor det overordnete konsept og bruk av tegl arbeider sammen mot et vennlig, nedskalert, uhøytidelig og samtidig meget vakkert prosjekt. Resultatet gir et helhetlig anlegg med en formidabel bokvalitet som vi sjelden ser i Norge.

Prosjektet er forbilledlig fra helhet til del og tilbake igjen fra del til helhet.»

Juryen har bestått av murmester Øyvind Buset, Norsk murforum, sivilarkitekt Gudrun Molden (NAL), sivilarkitekt Einar Jarmund (NAL), sivilingeniør Preben Jensen (Multiconsult) og ingeniør og redaktør for mur+betong, Mari Flaata.

del på Facebook

Følg oss

Instagram