Montebello terrasse

Montebello terrasse

Montebello Terrasse – 1.premie parallelloppdrag

Montebello Terrasse viser området løst med fire hagehus med til sammen 100 boenheter. Byggenes plassering og volummessig tilpasning er utformet med spesiell vekt på tilpasning til omkringliggende småhusbebyggelse, topografi og eiendommens unike plassering i Oslo-landskapet (utsikt).

Et hovedmål har vært å tilrettelegge for en bærekraftig og miljøorientert boligarkitektur med vekt på stedlig tilpasning som overgangssituasjon definert av eksisterende bygningsmiljø (småhusbebyggelse), Montebello stasjon og Statsnettomtens mer høyreiste bebyggelse.

Prosjektforslaget tilrettelegger for en småskalig og tilpasningsdyktig arkitektur, som – på en mest mulig skånsom måte – balanserer forventninger om utnyttelse med stedlige egenskaper og kvaliteter på en balansert og nennsom måte. Småskalerte bygningsvolum med store private utearealer -fasadehager-  som følge av byggenes avtrapping/terrassering.  Stedlige tilpasninger med særpreg som grønne tilbaketrukne bygningsvolum med parkkarakter.

554MON

Kontaktperson

Julian Sverd Lynghjem
Mobil: 92083620
Email: jl@code.no

Oppdragsgiver

Miliarium Bolig

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: