Villa Nils Lauritssøn

Villa Nils Lauritssøn

Prosjektet består av to eneboliger i et Oslo område preget av byvillaer og hager. Oppgaven har vært å integrere de nye villaene på tomten slik at den arkitektoniske utformingen svarer på situasjonens nærmiljø og landskapelige omgivelser, i form av to eneboliger i sin tid, med et moderne og stedstilpasset uttrykk.

Et viktig premiss for utformingen har vært å forene eneboligenes plassering på tomten med optimalisering av bokvaliteter både ute og inne, med en plassering langs den nordre eiendomsgrense som har gitt en sørvendt sammenhengende hagesituasjon for de kompakte boligvolumene.

Begge boligene er oppført med tegl som overordnet fasadematerial, understøttet av et betongskjørt som definerer og artikulerer byggets ulike overganger til terreng og landskap.

461LAU

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 920 83 620
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

privat

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: