Lillehammer Tårn

Lillehammer Tårn

Lillehammer Tårn ligger inne i et tett bykvartal, men har gjennom sitt plankonsept med fire boliger rundt en midt­stilt trapp/heis ingen boliger med mindre gode boforhold. Lillehammer Tårn består av 29 leiligheter samt en hybelleilighet tiltenkt rollen som utleibart gjesterom for beboerne i huset. En forutsetning for å oppnå virkelig god boligkvalitet i en tett og travel bysituasjon er tilgangen på gode og skjermede utearealer – både helt private og i form av fellesarealer som alle kan oppsøke etter ønske – der de gode nabomøtene kan oppstå.

Tiltakets hovedkonsept er å etablere et indre, beskyttet gård­srom på taket av en parkeringssokkel. Sokkelen eller paviljongen mot Fåberggata gjør dette rommet godt beskyttet mot støy – samtidig som det er solfylt store deler av dagen. I dette grønne fellesarealet etableres nærlekeplass, lune spise – og rekreasjonsplasser, og over­dekket sykkelparkering. I Paviljongen mot Fåberggata / Kirkegata er på bakkeplan tilrettelagt for utadrettet næring i form av matsalg / enkel servering – og den buede treveggen danner sammen med et nytt nedsenket plassrom med integrerte byromsmøbler / sittekanter et tydelig og godt byrom med god bruksverdi for folk i nærmiljøet – og for passerende. Bruken av tre på horisontale og vertikale flater skaper lune og menneskevennlige byromssituasjoner med tydelig forankring i Lillehammers historiske bygningsmiljø.

Tårn og paviljong over parkerings-sokkel er gjennomprosjektert som massivtrebygg.

511LIL

Kontaktperson

Gaute Stensrud
Mobil: 992 31 506
Email: gs@code.no

Oppdragsgiver

Lillehammer Taarn AS

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: