Tangen Terrasser

Tangen Terrasser

  • Prosjektet har 63 leiligheter fra 41 m2 til 178 m2
  • Næring i første etasje, boliger oppover i etasjene

Området Tangen i Kristiansand ligger omkranset av vann på tre sider og er et gammelt industri- og næringsområde, som i løpet av de siste 20 år er transformert til moderne byområde med hovedvekt på boliger. Tangen 52 er nå det siste område sør for veien Tangen, som ligger igjen fra tiden som industriområde. Bygget består både av boliger, næringslokaler og flere gode uteområder med forskjellige kvaliteter tilpasset både beboerne i Tangen Terrasser, næringsliv og andre brukere som for eksempel Tangen Videregående nord for tomten.

Bygget terrasserer seg ned mot sør/vest og sikrer gode sol- og lysforhold til både boliger, private- og offentlige uteområder. Det trekker seg bort fra naboer og åpner opp for lys, men forholder seg til skalaen mot naboeiendommer ved å ha sitt høyeste punkt lengst mot nord/øst. Bygget har ingen bakside og boliger mot øst vil få en god utsikt over elva.

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Solon Eiendom AS

Samarbeidspartner

Asplan Viak

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: