Gimle 4 studentboliger

Gimle 4 studentboliger

Gimle 4 studentboliger består av 271 studentboliger og fellesrom fordelt over tre bygg plassert på Gimle i Kristiansand. Prosjektet tar utgangspunkt i to av tomtens fineste kvaliteter – furutrærne og skogbunnen. Tre nybygg plasseres slik at de danner et mellomrom – en skoglund – der man bevarer store deler av tomtens skogbunn, knauser og trær. Nybyggene henvender seg mot tunet med hovedinnganger, og tunet danner slik studentenes naturlige, sosiale uterom. All adkomst til boligene skjer via skoglunden.

For å tilpasse prosjektet til områdets skala har vi valgt å dele det opp i tre nybygg. Byggene får da en størrelse som fungerer bra ift. sosiale soner, og som dessuten gir håndterbare størrelser ift. byggetrinn.

For å bevare mest mulig av tomtens naturkvaliteter er nybyggene i størst mulig grad plassert på tidligere byggetomter og harde flater. Bil- og sykkeloppstillingsplasser er også plassert på slike flater.

Husenes hovedkonstruksjon er massivtre, med betong i underetasje. Både betong og massivtre er i stor grad beholdt som synlige overflater. Byggene er kledd med beiset furukledning, og hvert bygg er gitt en egen farge – rødt, gult og grønt – som gjør at byggene får hver sin tydelige identitet.

Massivtreets konstruksjonsprinsipp er utnyttet til å lage et byggesystem med stor grad av bruksfleksibilitet i forhold til romprogrammet. det er et svært viktig bidrag til bærekraft i byggenæringen å lage bygg og konstruksjoner som er fleksible i bruk, og der man med relativt enkle midler kan endre bruken av enkelte rom eller deler av bygget ved endrede behov.

Alle hyblene har eget bad og kjøkken. Det er fellesrom i hver etasje og ved byggenes hovedinnganger. Alle fellesrommene henvender seg mot gangsoner, og byggenes hovedinnganger henvender seg mot tunet. På den måten er det lagt til rette for uplanlagte møter der terskelen for sosial omgang er lav.

Byggenes samlede areal er 8 700 m2 BTA.

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 971 72 111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Studentsamskipnaden i Agder

Samarbeidspartner

Landskapsarkitekt In'by AS

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: