Koksa Fornebu

Koksa Fornebu

Konseptet for parallelloppdraget var å tegne et nytt kart for Koksa ved å justere grenser for å få store og fleksible byggetomter som alle kranser rundt et sentralt torg på Koksa.
Etablere en «sentrumstomt» med mulighet for et «sentrumsbygg» som styrker torgets betydning og synliggjør T-banen for hele Fornebu.
Etablere 2 «stortomter» som kan romme et nytt hovedkontor ala Statoil, et nytt boligområde med ca 400 boliger, eller deles opp i mindre tomter.

Det nye kartet gir rom for en diskusjon om en helhet der eiendommene kan utnyttes atskillig bedre enn det som er tilfelle med det som er dagens kart, og der høy utnyttelse kan betraktes som en kvalitet. Det nye kartet skal åpne for mulighetene som etableringen av T-banen gir og kritisk drøfte områdets samlede utviklingspotensial opp mot gjeldende grenselinjer.

469KOK

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Koksa Eiendom

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: