Diamanten, Stavanger

Diamanten, Stavanger

Diamanten er et boligkvartal med 134 leiligheter. Tomten ligger langs sjøkanten i Hillevåg, rett sør for Stavanger sentrum. Utgangspunktet har vært å utforme et stedstilpasset boligprosjekt som bygger videre på områdets unike sol- og utsiktskvaliteter. Byggets form har en tydelig identitet og danner rammen for et nytt nærmiljø, tett på Stavanger sentrum i solfylte omgivelser og sjøutsikt.

Reguleringen legger opp til et kvartal i ulike høyder, med et indregårdsrom som kan lune for vær og vind. Fasadene er uformet med balkonger og karnapper som bryter ned kvartalets skala, og som gjør at de fleste balkongene får en lun indre del under tak og en ytre del med mest mulig sol og utsikt. Balkongrekkverkets nederste del er tett og gir skjerming for innsyn, mens den øverste åpne delen underbygger sol- og utsiktsforhold.

Kvartalet og plasseringen av de tre portrommene er utformet med vekt på å sikre flest mulig boliger sjøutsikt så vel som gode solforhold. Bygget ytre fasader kles med en varm, lys rødlig fasadetegl som gir god beskyttelse mot vær og vind. Gårdsrommet kles med trepanel i lignende fargetoner.

Det indre gårdsrommet forbindes med omkringliggende parkdrag gjennom tre strategisk plasserte portrom; et mot naboskapsparken på nordsiden, et høyt mot sjøen i øst, og et mot sør som kobler seg på strandpromenaden.

Hvert portrom har en tilknyttet fellesfunksjon; sykkelverksted og treningsrom mot nord, et grendehus mot øst og sjøutsikten, og en kafe mot sør. Ute er det i tillegg til gårdsrommet også plassert en felles takhage mot vest. I sum gir alle disse fellesfunksjonen mange og ulike steder kan beboerne – og andre – møtes, avtalt eller spontant, til ulike tider på døgnet og året..

Kvartalet er på ca 14 000 m2 BRA + parkeringskjeller.

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 971 72 111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Ineo Eiendom / Bane Nor Eiendom

Samarbeidspartner

Sola Landskap AS

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: