Krona, Kongsberg

Krona, Kongsberg

Prosjektet inngår som en del av Kongsberg kommune sin by­utviklingsstrategi for å revitalisere den historiske byen. Et sen­tralt og strategisk lokalisert publikumsprogram bestående av ulike høyskolefunksjoner, kinosaler, bibliotek, offentlige konto­rer og forsamlingslokaler.

Volumoppbyggingen i prosjektet er i sin helhet motivert ut i fra et ønske om å skape et skalert og godt balansert forhold til eksisterende bebyggelse og landskap. Fasadene består i hovedsak av glass med påhengte lameller av grovdimensjonert trevirke hvor avstand/rytmen mellom tre-elementene er tilpasset behov for lys, utsikt og innsikt. Variasjon i rytme fremhever den terrasserte komposisjonen av horisontale volumer og derigjennom byggets skala og relasjon til eksisterende bebyggelse.

Et atrium er etablert midt i bygget – en vertikal kommunikasjonsåre – for å gi lys til byggets indre og fordele dets ulike brukere ut til sine respektive funksjoner.

434KON

Kontaktperson

Bjarne Ringstad
Mobil: 996 17 287
Email: br@code.no

Oppdragsgiver

KKP Eiendom AS

Samarbeidspartner

Mecanoo Architecten, Nederland (http://www.mecanoo.nl/)

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: