ÁRRAN Lulesamisk senter, Drag

ÁRRAN Lulesamisk senter, Drag

Code har utført mulighetsstudie og forprosjekt for videreutvikling av Árran Lulesamisk senter på Drag. Prosjektet består av nytt barnehagebygg, nytt språkbygg, ombygging av eksisterende hovedbygning til et publikumsbygg, ombygging av kontorer mm.

Barnehagebygget er en sammensetting av flere små bygningsvolumer som rommer enkeltfunksjoner i barnehagen. Bygget er lagt langs terrengfallet for å unngå en underetasje. Enkelte av de mindre volumene står på stolper for å redusere terrenginngrep og samtidig skape overdekkete lekesituasjoner utendørs.

Språkbygget er kledd utvendig med ulikt fargete metallplater i horisontale bånd. Samlet skal utvendige beslag, solskjerming, vindusdetaljer og kledning fremstå som en helhetlig komposisjon med klar referanse til tradisjonelt lulesamisk mjukduodje (håndtverk) og fargebruk. Språkbygget er transparent både internt og mot omgivelsene og har rause fellesarealer. Språkbygget skal benyttes til undervisning og forskning.

Eksisterende hovedbygg skal bygges fullstendig om innvendig, men beholde sin ikoniske form. Bygget har tidligere rommet kontorer og museum, men skal nå bli et rent publikumsbygg med skiftende og faste utstillinger og servering.

484ARR

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

ÁRRAN Lulesamisk senter

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: