Ulven, ny boligbydel i Oslo

Ulven, ny boligbydel i Oslo

Innovasjonskonkurranse på Ulven, Oslo

OBOS sin visjon er å bygge framtidas samfunn og å oppfylle boligdrømmer. I Hovinbyen er målsettingene høye: Gjennom Ulven AS skal OBOS bygge framtidas bydel – et levende by­område der både unge og gamle ønsker å bo og å leve. Ulven skal være det viktigste forbilde­prosjektet i Oslos utvikling av nye by-boligområder. Her skal det grønne skiftet virkeliggjøres i en storby som ruster seg til nye klimautfordringer og bygging av en bedre by med sterk bolig- og befolkningsvekst.

Uvanlige bykvaliteter og lave byggekostnader skal være hjørnesteinene i Ulvens særegne bydelsidentitet. Ulvens suksess avhenger av at området raskt trekker til seg mange aktive bybrukere. Dette krever en rask utbygging av feltet – eventuelt som vi foreslår gjennomført i to mulige byg­getrinn. Et prisnivå som møter kjøpergruppenes forventninger og forståelse av hva som er Ulvens særlige attraksjonsfaktor har vært avgjørende for utviklingen av vårt konsept. Vi har derfor hatt et sterkt fokus på at bygningsarkitekturen og uterommene skal være varierte, vakre og menneskelige i form, materialer og dimensjoner. Samtidig er byggene optimalisert for ras­jonell og kostnadseffektiv produksjon. Både offentlige byrom og halvprivate uteområder skal umiddelbart tas i aktiv bruk.

Reguleringsrammene for Ulven representerer ikke noen øvre ramme for bygging av byboliger med høy kvalitet i dette området. Vårt prosjekt viser at en økning av utnyttelsen med minst 25 % for B2 Ulven kan gjennomføres. Området får økt bymessig intensitet uten at bokvaliteter eller utemiljø blir skadelidende.

Vi har utviklet et innovativt konsept med hovedvekt på bomiljø og industrialisert produksjon. Det er en videreutvikling av storgårdskvartalet som den naturlige tilnærmingen til å bygge Ulven som sted. Prosjektet vil både bidra til realisering av OBOS sin visjon for sitt samfunnsoppdrag og målsettingen om Ulven som et pilotprosjekt for boligbygging i Hovinbyen.

516ULV

Kontaktperson

Gaute Stensrud
Mobil: 992 31 506
Email: gs@code.no

Oppdragsgiver

OBOS

Samarbeidspartner

Skanska AB / In'by AS

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: