Tigergården, Ensjø

Tigergården, Ensjø

Tomta er en gammel industrieiendom som ligger på nordsida av Kampenpassasjen, i brytninga mellom «gamle» Kampen og «nye» Ensjø. Bygget har ingen bakside, men har allikevel et indre og et ytre. Nordøstfasaden kan ses på som et offentlig ytre, hvor den brytes opp av et glassfelt hvor man kan se inn på livet i bygget.

Glassgangene oppover er programmert for opphold og aktiviteter, og vil gi en opplevelse av livet i blokka utenifra, enten i forbifarta på t-banen eller gående over nye Ensjø torg. Glassgangen er et arkitektonisk grep som forsøker å svare på to ting: barnefamiliers behov og en støyutsatt fasade. Utenifra er glassgangene og beboerne synlige fra torget og området rundt, og “livet på gangen” vil gi liv til fasaden. Vi tror at dyrking på tak, sykkelverksted og fellesrom med kjøkken er viktige elementer som gjør at bygget kan bli et lite samfunn i samfunnet. Elementer som kan inspirere til delingsøkonomi og godt naboskap.

Prosjektet har 161 leiligheter og 14 200 kvm BRA bolig.

 

Tigergården er ett av 11 bygg som er nominert til Oslo bys arkitekturpris 2023

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: tlf 971 72 111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Skanska Norge AS

Samarbeidspartner

In`by landskap

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: