Studentboliger, Blindernveien 6

Studentboliger, Blindernveien 6

Parallelloppdrag for Studentskipnaden i Oslo og Akershus

Forslaget har en type arkitektur som tåler repetisjon og størrelse. Utgang­spunktet for estetikken er repetisjon og størrelse. Arkitekturen får sin kraft av få sterke grep og man behøver ikke å ty til «påfunn» i fasade for å få til et uttrykk som kan tenkes å stå i samsvar med forventningene. Alle vindu­ene kan stå på den mest hensiktsmessige plassen med den mest hensikts­messige avstanden til gulv, tak og vegg: Det rasjonelle er en del av byggets uttrykk og kraft.

Vi har ønsket å skape en klar form som uttrykker fellesskap, transparens og noe sammensatt. Formens uttrykk må ha noe av det uredde i studenten over seg. Bygget skal stå fram og virke inspirerende.

465BLI

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Studentskipnaden i Oslo og Akershus

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: