Nye Fjell Sentrum

Nye Fjell Sentrum

Parallelloppdrag i samarbeid med Eriksen Skajaa arkitekter AS and Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA

Fjell området fremstår som en tydelig bydel i utkanten av Drammen sentrum. Området er preget av tiden det ble bygget, med relativt høye boligblokker og et sentralt område med offentlig service og næring. Oppgaven dreier seg om å foreslå tiltak som kan være utgangspunkt for en helhetlig utvikling av Fjell-området. Vårt utgangspunkt i arbeidet med forslaget har vært å ta utgangspunkt i de gitte forutsetningene i området og samtidig ta på alvor innspillene vi har fått gjennom medvirkningsprosessen. Vi foreslår et campus-område sentralt på Fjell som inneholder viktige offentlige tilbud, næring og fritidsaktiviteter. I tillegg til en videreutvikling av senterområdet foreslår vi ulike tiltak for området som helhet og utvikling av et boligområdet i skogen mot sør.

419FJE

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Samarbeidspartner

Parallelloppdrag i samarbeid med Eriksen Skajaa arkitekter AS and Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: