Kombinasjonsbygg på Campus Bakkenteigen, Horten

Kombinasjonsbygg på Campus Bakkenteigen, Horten

Bygget plasserer seg inn i en etablert campus-struktur på høyskoleområdet, og inneholder kontor- og møtelokaler på bakkeplan, undervisningsarealer i andre etasje og studentboliger fra tredje til sjette etasje. Tomtens begrensede areal tilsa å samle alle disse funksjonene i ett bygg. Byggets er bevisst utformet og plassert på tomten slik at det oppstår et støyskjermet og solrikt uteoppholdsareal mot vest.

Hovedkonstruksjonen er i betong og stål fra kjeller t.o.m. andre etasje, og massivtre fra tredje og opp. Bygget er på ca. 9000 m2 BTA og holder passivhusnivå.

498BAK

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 9710720111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Samarbeidspartner

Totalentreprenør Veidekke

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: