Kjeksfabrikken, Vålerenga

Kjeksfabrikken, Vålerenga

Prosjektet er et parallelloppdrag for Bonum eiendom på tomten til tidligere Sætre kjeksfabrikk på Vålerenga. Oppgaven var å utforske eiendommens potensiale for transformasjon og komme med forslag til framtidig utvikling. Vi ønsket med prosjektet å videreutvikle kvartalets særegne historie og identitet og samtidig skape en destinasjon med identitet for området og beboerne.

Prosjektet ble en verktøyskasse av byutviklingskomponenter som skulle brukes til å håndtere Østerdalsgata 1 som en moderne, kompleks bytransformasjonsoppgave med mange motstridende interesser; bevaringshensyn, bærekraft, stedsforståelse, skala, utnyttelse, økonomi og bokvalitet for en ny generasjon boligkjøpere som tenker annerledes. Prosjektet ønsket å sikre et sosialt bærekraftig bomiljø for alle generasjoner beboere, med felles hageanlegg/ takhager, delingsprogram, bydelstorg og lokal næring.

Kontaktperson

Gaute Stensrud
Mobil: 992 31 506
Email: gs@code.no

Oppdragsgiver

Bonum Eiendom

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: