Ny karbonnøytral bydel på Brøset, Trondheim

Ny karbonnøytral bydel på Brøset, Trondheim

Prosjektet er et parallelloppdrag i samarbeid med Framtida i Våre Hender, Kan Energi og Aurora Landskap. Parallelloppdraget er et seriøst og vitenskapelig forsøk fra Framtidas Byer og Trondheim kommune på å utvikle en ny bydel hvor klimagassutslippet er redusert til et bærekraftig nivå. For å nå målsetningen må all bebyggelse være passivhus, bilbruken må reduseres kraftig og forbruket i husholdningene må endres. Vi gjorde prosjektet med eksperter på passivhus (KAN ENERGI) og eksperter på bærekraftig kultur og forbruk (FRAMTIDA I VÅRE HENDER).

Besvarelsen legger stor vekt på arkitekturens evne til å engasjere til endring og forbedring. Den foreslåtte arkitekturen baserer seg på en kontrollert grad av selvbyggeri i massivtre, tilknytning til bakkeplan, gjenbruk og felleskapsløsninger.

384BRØ

 

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Tronheim kommune/ Ecobox/ forskningsmiljøet på NTNU og SINTEF

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: