Gotaasalléen Bolig- og næringsprosjekt på Jessheim, Ullensaker

Gotaasalléen Bolig- og næringsprosjekt på Jessheim, Ullensaker

Tomten ligger sentralt på Jessheim, tvers overfor Herredshuset. Dette er en god plassering med tanke på knutepunktfortetting, med kun et par minutters gåavstand til kollektivtilbud som buss og tog. Planforslaget søker å legge til rette for boliger med urbane kvaliteter. Det ønskes også å innpasse strøksrettet næring mot Gotaasalleen samt et parkrom/uteoppholdsareal mellom boligbyggene. Parkering er planlagt under bakkeplan.

Ny bebyggelse består av et punkthus mot Gotaasalleen og et lamellbygg langs jernbanen. I tillegg skal den opprinnelige delen av Sparebankbygget bevares.

Under utarbeidelsen av illustrasjonsprosjektet har det vært to hovedfokus; Bokvalitet og bykvalitet. Bokvaliteten er særlig søkt ivaretatt gjennom fokus på gode leilighetsplaner, rause private uteoppholdsarealer samt å utnytte tomtens fine beliggenhet og utsikt. Bykvaliteten oppnås gjennom å tilrettelegge for publikumsrettet virksomhet på gateplan mot Gotaasalleen, samt å legge til rette for gatetun foran Herredshuset. Vi tror dette er et grep som både bidrar til aktivitet og liv på gateplan, samtidig som bylivet virker som en positiv faktor på boligområdet.

Grepet med oppdeling av bebyggelsen skaper plassdannelse og åpenhet, noe som tilfører området nye og grønne kvaliteter. Med dette ønsker vi at vårt prosjekt skal gi et positivt tilskudd til en grønn og fremtidsrettet byutvikling på Jessheim, med åpne byrom der det er godt å oppholde seg.

Samlet tomteareal er på 7100 m2. Eiendommene er i dag bebygget med næringsbygg og eneboliger.

 

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 97172111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Step Eiendom AS

Samarbeidspartner

Stor-Oslo Eiendom AS

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: