Fosseslynga, Vøringsfossen

Fosseslynga, Vøringsfossen

Oppgavens faglige utgangspunkt er å utvikle Fossli, Fossetromma og Vøringsfossens potensial til et nytt, attraktivt og funksjonelt sammensatt opplevelsesområde som internasjonalt turistmål med mulighet til fleksibel og etappevis utvikling i tråd med konkurranseprogrammets mål for oppgaven. Konseptet for konkurransebidraget har vært å lage et funksjonelt arkitektonisk objekt, som utnytter beliggenheten til fossen og riksveien maksimalt. Den skal være synlig i landskapet fra atkomst retningene og den skal gi en spektakulær opplevelse av utsikten og Vøringsfossen.

Strukturen er bygget opp av en tydelig geometri som er tilpasset topografien på Fossetromma og som etablerer en retning og henvendelse mot Vøringsfossen. Dette gir flere romlige posisjoner med klare relasjoner til landskapet.

357VOR

Kontaktperson

Julian Sverd Lynghjem
Mobil: 920 83 620
Email: jl@code.no

Oppdragsgiver

Statens vegvesen

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: