Drammen studentboliger

Drammen studentboliger

De to byggene huser 195 studenter, og er bygget i massivtre. Dette er robuste og miljøvennlige boliger. Massivtre er i størst mulig grad eksponert som overflate på innvendige vegger. De fleste hybelenhetene er del av bofellesskap, og det er lagt stor vekt på at studentene skal ha gode møteplasser for å bygge fellsskap og bomiljø. Utvendige vegger med behov for brannbeskyttende overflate har fått fagesterke plater som kledning. Øvrige vegger er kledd i malmfuru som over tid vil få en sølvgrå overflate. Dette vil ytterligere forsterke kontrasten mellom tre- og platekledning.

Byggene ligger på hver sin side av en gang- og sykkelvei inn mot Drammen sentrum, og de er plassert for å skape en liten plassdannelse langs veien. Fellesfunksjoner som kjøkken, sykkelverksted og vaskeri vender ut mot plassen, og det er bygget faste benker langs byggenes fasader.

Prosjektet er tildelt Drammen bys byggeskikkpris 2018.

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 97172111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Samarbeidspartner

bar bakke landskapsarkitekter AS/ Entrepenør: Veidekke Entrepenør AS

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: