Cliffhanger

Cliffhanger

Utgangspunktet var en bratt smal tomt i Oslo, «ubebyggelig» men med fantastisk utsikt.

Å bevege seg ut i luften, ut blant trekronene.

Bygget berører landskapet minst mulig – terrenget passerer under bygningskroppen. En stor, langstrakt horisontal flate omgitt av glass – Bjelken – understøttet av et tårn som vokser opp av landskapet. Et stort gulv som flyter i luften møbleres / tas i bruk etter behov og ønske. Innervegger kan settes opp og fjernes etter behov.  Rommene er horisontale, men med hele himmelrommet og fjordlandskapet som en del av romopplevelsen.  De to formene, bjelken og tårnet er presise og markante; Dramatikken skapes gjennom kontrast mellom bygg og landskap.

Materialene krever minimalt med vedlikehold. Bygget er kledd med sinuskurvede aluminiumsplater, med unntak av 5. etg. (oppå broen) som er kledd med lerk. Alle ytterdører og vinduer har utvendige karmer og beslag i aluminium.

131OPS

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 971 72 111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Privat

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: