Campus Bø Studentboliger

Campus Bø Studentboliger

Ved utviklingen av Campus Bø studenthus har vi fokusert særlig på to ting; bokvalitet for studentene og gode fellesområder der man kan møte andre studenter. Det har vært et mål at arkitekturen skal bidra til en følelse av tilhørighet og felleskap.

Bygget er oppført i massivtre på inntil fem etasjer og omkranser et atrium. Det er brutt opp i flere mindre volum med ulike høyder og størrelse, og er slik sett tilpasset skalaen til omkringliggende bebyggelse.

Når man kommer til huset møter man det røde rommet. Dette er et volum som er hevet en etasje over terreng, og som gir et overdekket uterom på bakkeplan. Veggskivene og dekket over er bygget i rød betong for å skape en varm og lun atmosfære, og samtidig bidra til å gi bygget en egen identitet. Det røde rommet gir adkomst til både atriet og selve bygget, og har også plass for sykkelparkering og et ski- og sykkelverksted. Det er to hovedinnganger til bygget under taket, en ved hver ende atriet.

Det røde rommet og atriet er husets hjerte, stedet man alltid passerer på vei hjem eller ut, og der man kan møte de andre som bor her. Atriet er en gårdsplass på 30 x 10 meter med benker og steinbed med beplantning. I hver ende av atriet er det fellesrom for studentene, med adgang fra inngangspartiene og med glassvegger mot atriet.

Fellesarealer – som lesesal på toppen og ganger i alle etasjene er henvendt mot atriet med dagslys, sol og utsikt.

Alle hyblene har eget bad. Omtrent halvparten har også egne kjøkken, og de som ikke har der er samlet rundt felleskjøkken / oppholdsrom for inntil 15 enheter.

Husets hovedkonstruksjon er massivtre med betong i kjeller og delvis 1.etasje. Både betong og massivtre er i stor grad beholdt som synlige overflater. Bygget er kledd med ubehandlet malmfuru på alle fasader. Kledningsbordene har tre ulike bredder. Alle utvendige vindusbeslag og horisontale beslag mellom hver etasje har en dyp rødlig farge. Med tiden vil trekledningen gradvis gråne, mens betongens og beslagenes rødfarge vil bestå.

Bygget er på ca. 10 000 m2 BTA, inneholder 290 hybler og holder passivhusnivå

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 97172111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Samarbeidspartner

Landskapsarkitekt IN’BY AS

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: