Boliger Søndre gate

Boliger Søndre gate

Tomten ligger i en overgangssone fra tradisjonell kvartalstruktur på Grûnerløkka til det grønne miljøet rundt Akerselva. Reguleringen krevde at byggets form skulle ha en formal artikulering som knyttet bygget til tilstøtende bebyggelse og motvirke et tungt vertikalt uttrykk mot elven. Hjørnet skulle gis en form som tok hensyn til bøketreet. Den særegne fasaden mot Akerselva åpner seg opp og på mørke vinterkvelder lyser opp hele området mot elva.

Bygget består av 14 boligenheter og næringslokale på bakkeplan.

336SØN

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 971 72 111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

USBL

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: