Perleporten boliger

Perleporten boliger

Parallelloppdrag Perleporten

Forslaget viser to effektive bygningsvolum som er avrundede og avtrappede for å tilpasse seg den eksisterende bebyggelsen i naboskapet.

Tilpassingen skjer ikke bare i form av nedskaleringen, men i form av variasjon og «individualiseringen» av balkongene og terrassene. Formen på bygget skal skape egne plasser i fasaden som oppleves som unike for den enkelte leiligheten.

Et viktig utgangspunkt for arkitekturen har vært ønsket om å skape et prosjekt der alle leilighetene har store «dynamiske» balkonger. «Alle» balkongene skal ha en del som er overdekket, de skal være møbleringsbare, noen skal ha egen bod, og de skal i størst mulig grad være skjermet. Balkongene skal sammen med store glass i fasaden, skjermvegger, terrasseboder, rekkverksløsninger, balkongsøyler og uttrekk i fasaden, formes til en helhet der hver enket leilighet har sin egen plass i strukturen. Prosjektet viser 60 boliger fordelt på 27 i bygg A og 33 i bygg B.

546PER

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Perleporten Asker AS

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: