Boliger på Kolbotn

Boliger på Kolbotn

Forslaget viser tre kompakte bygg som er plassert inntil Ormerudveien slik at det dannes et sammenhengende uteoppholdsareal langs Skolebakken på vestsiden av bebyggelsen. Byggene tilpasser seg hver sine tomter og åpner for forbindelse over eiendommene. Fasaden består av to sjikt balkonger som skaper varierte oppholdsrom oppover i etasjene. De utenpåhengte boksene har dype plantekar for trær. Plantekarene plasseres slik at trærne får regn. Det oppbrutte,karakteristiske, grønne og luftige i fasaden skal sammen med Kullebund Park og Hengende Hager gi området en identitet av positiv grønn urbanitet og høy kvalitet.

549KOL

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Stor-Oslo Eiendom AS / Kolbotn utvikling AS / Xanto Kolbotn AS

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: