Agnes Brygge Atriumshus

Agnes Brygge Atriumshus

Tiltaket består av et gatetun som er omkranset av fem konsentrerte og kompakte bygningsvolum – godt tilpasset reguleringens ønskede småhuskarakter for dette området – Husenes utforming fremstår oppbrutt med variasjon i fasade og gesimser og som i høyde og skala, underordner seg eksisterende boligbebyggelse i nord og sør, samtidig som den sammenhengende bygningskroppen følger det omkringliggende landskapet i øst mot sjøen.
Arkitekturen er utviklet som kvadratiske bygningsvolum forskjøvet fra hverandre. Atriumshusenes oppbygning gir private uteoppholdsarealer på tre plan. På bakkeplan finner man en liten hage, i andre etasje en terrasse ut fra kjøkkenet og i tredje etasje en terrasse med utsikt over havet. Dette gir byggene solfylte arealer hele dagen. Fra de store vindusglassene i tredje etasje er det utsikt over fjorden.
583AGN

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Erik Lunder

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: