Tåsen Terasse

Tåsen Terasse

Tomten ligger i et veletablert boligområde på Tåsen i Oslo, med en spektakulær utsikt over byen og Oslofjorden. Tomtens krevende topografi med sine 12 høydemeter legger premissene for prosjektets utforming. Hovedfokus har vært å integrere boligene i det bratte terrenget på en skånsom måte, med minimale terrenginngrep og vekt på naturlige overganger mellom bolig og landskap. Parkering er lagt under boligenes fotavtrykk for å konsentrere arealbruken slik at eksisterende hagelandskap bevares.

Boligene er over tre plan med takterrasse. De ligger terrassert i forhold til hverandre, med stue, kjøkken på øverste plan. Her er utsikt og lysforhold eksepsjonelt bra, med store glassflater i sør og vest. Fasadene er oppdelt med horisontale vindusbånd som definerer skille mellom ulike kledningsprofiler i tre.

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Stolt Utvikling AS

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: