Salget er i gang på Magasinparken

Magasinparken er et nytt regulert boligområde i Ski Vest. Magasinparken er det første boligprosjektet i Ski vest, og vil romme cirka 500 boliger, barnehage, parkområder, restaurant samt ulike kulturtilbud og attraksjoner. Vår ambisjon har vært
å utvikle et helhetlig konsept som gir god historisk lesbarhet, der det moderne og fremtidsrettede spiller sammen med de historiske bygningene og den opprinnelige ekserserplassen. For å skape dynamikk og variasjon har vi utarbeidet ulike
boligkonsepter. Ved utstrakt bruk av tegl og asymmetriske former skaper vi et mangefasettert og organisk uttrykk som gir liv og karakter til Magasinparken. Ett av boligkonseptene kaller
vi Urban Villas. Urban Villas gir assosiasjoner i retning av grønnkledde åser som
en form for megling mellom eksisterende villaområde i nordvest
og de fredede magasinhallene i øst. Bygningskroppene er utført i tradisjonsrik rødbrun teglstein med private hager, avtrappinger,romslige balkonger og store takterrasser gir hagebypreg oppover i etasjene og skaper et inviterende og frodig uttrykk. Mellom bygningene tilrettelegger vi for gode fellesarenaer med blant annet lekeplasser, kulturbygg og parkanlegg. På sikt åpnes den eksisterende Finstadbekken ytterligere. Vi anlegger nye vannveier som samler overflate- og himmelvann. Langs disse bekkeløpene blir det bygget en promenade som gir bilfri tilgang til bydelstorget.

Salget er i gang! Løp og kjøp!

Velkommen til Magasinparken!

del på Facebook

Følg oss

Instagram