Ullevål Tårns

Ullevål Tårns

Planforslaget foreslår å erstatte tomtas eksisterende blokkbebyggelse med to nye punkthus. Punkthusene har et klart utspring i Ullevål Tårn. Punkthusene skal sammen med Ullevål Tårn danne en ny bebyggelsesstruktur: punkthus i park. Som en del av forslaget anlegges en større park som tar med seg punkthusene i Kirkeveien 166 og skråningen med mot Ullevål Sykehus. Parkplanen for området bruker det åpne i bebyggelsesstrukturen til å skape sammenheng og forbindelser over området.

491NEU

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 90981197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Solon eiendom

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: