Strandveien 92, Strandkanten i Tromsø

Strandveien 92, Strandkanten i Tromsø

I planen for Strandkanten er dette området pekt ut som et “topografisk punkt”. Bebyggelsen skulle stå fram med en størrelse og en høyde som refererte seg til det store landskapsrommet Tromsøsundet er. Som “topografisk punk” tar byggene med seg landskapet opp i høyden. De står i en formasjon som uttrykker felleskap og tilhørighet. Bebyggelsen har i seg skar, skjær, sti, li, le, topp og skål. Den har i seg de store skipenes dekk og direkte nærhet til vannet, det barske i sundet mot øst og det lune i kveldssolen mot vest.

442STR

Kontaktperson

Ole Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

NORD Eiendomsutvikling

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: