Nedre Valle

Nedre Valle

Ambisjonen rundt prosjektet Nedre Valle er å utarbeide et høyverdig og unikt prosjekt som tar med seg Ensjøs industrihistorie i både utforming og materialbruk, men også underbygger kommunens arkitekturpolitikk som skal fremme rik arkitektur, trygge omgivelser og tilgang på grønne områder. Tomtens flotte beliggenhet på toppen av Ensjø – og i krysset mellom de vitale ferdselsårene gir et påskudd for å bruke topografien til å foreslå et prosjekt med en unik egenart og forhåpentligvis et forbildeprosjekt i området. Vi har latt oss inspirere av industrihistorie, av Oslos storkvartaler med interne store og grønne gårdsrom – og fortolket dette til et høymoderne boligkompleks.

Utvendig karakter skal fremstå urban, beskyttende og industriell, mens innsiden av prosjektet skal fremstå som myk, forførende og med et stort hageanlegg som skal gi beboere og besøkende en egen parkopplevelse. Det legges opp til gode møteplasser i krysset Gladengveien og Grenseveien, i kombinasjon med publikumsrettede aktiviteter både i den eksisterende bilhallen og ellers på bakkeplan mot omgivelsene. Dette for å sikre bymessig struktur og inviterende fasader.

Kontaktperson

Bjarne Ringstad
Mobil: 996 17 287
Email: br@code.no

Oppdragsgiver

Møller Eiendom

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: