Mølleparken 4

Mølleparken 4

Bygget er på 16 etasjer plassert på hjørnet av eksisterende væringsbygg. Barnehagens og boligenes uteareal er plassert på tak et over eksisterende næringsbygg. Nybygget virker arkitektonisk å henge bedre sammen med eksisterende bebyggelse og kan sees i sammenheng med det den tilfører området av utearealer, forbindelser, sosial infrastruktur, boliger av høy kvalitet og et uttrykk for en bærekraftig «framtidsbyplanlegging» der målsetningene i KDP 13 manifesteres i bygg og miljø.

Alternativet har en oppdeling i tre høyder: under fellesetasjene, fellesetasjene, og over fellesetasjene. Etasjene under fellesetasjene er mindre og tilpasset mindre leiligheter med gjennomlys. Fellesetasjene binder de tre nivåene med utearealer sammen og skaper en arkitektonisk sammenheng med utearealene, det eksisterende bygget og Akerselva miljøpark. Fellesetasjene er i hovedsak brukt som barnehage. Etasjene over fellesetasjene gir gode boliger med rikelig lys og luft.

Formen er trukket tilbake fra Akerselva og åpner for en utvikling av elvebredden som kan berike innslaget av natur og øke områdets biologiske mangfold. Det at formen er trukket tilbake gir også en bedre arkitektonisk sammenheng med den eksisterende bebyggelsen, samt en bredere siktlinje fra Sannergata til Graahs spinneri.

Som en del av prosjektet utvikles arealet inntil elva som et «naturbant» rom. Opparbeidelsen av elvebredden vil bli en like viktig del av arkitekturen som byggets fasader. Prosjektet vil være en markør for utviklingen av Akerselva miljøpark.

458MØL

Kategorier: Plan / Boliger / > 10 000 m2

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Sagveien Tower AS

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: