Koksa Boligbydel

Koksa Boligbydel

Bearbeidet prosjektforslag – etter 1.premie i plan- og designkonkurranse om ny boligbydel på Koksa utviklet med 1000 boliger (71 daa).

Plankonseptet definerer forholdet mellom områdets bygde og ubebygde arealer med vekt på bomiljø, lokalklima og solforhold for å styrke stedlige kvaliteter og naturgitte egenskaper for en sammensatt og variert boligutvikling.

Plangrepet viser området utviklet med en kompakt boligstruktur, lagt diagonalt på tomten kombinert med tre punkthus for mer sammensatt boligbebyggelse.

Bygningsvolumene er utviklet som et rasjonelt og effektivt byggeri, med en gjennomgripende tre etasjers lamellstruktur med påbygde boligåser over tilpasset hensyn til sol, utsikt og skyggekast.

Et definert arkitektonisk landskap med særpreg og egenkarakter i «grønne» fasader som tematiserte som åser, daler og romlige passasjer.

Boligtypologien kombinerer rekkehus med leilighetsbyggeri med store felles takterrasser, samt private hager, ulike tundannelser og artikulerte grøntområder med parkkarakter på bakkeplan.

Kvartalsbygg –tre topografiske punkt-  inntil 11 etasjer, er strategiske punkt med sørvendte gårdsrom og avtrappende bygningshøyder mot sør. Bygningenes plassering, størrelse og utforming manifisterer delområdet i fjernvirkning og opptrer som landemerker i det åpne landskapet.

446KOK

Kontaktperson

Julian Sverd Lynghjem
Mobil: 920 83 620
Email: jl@code.no

Oppdragsgiver

IT-Fornebu Eiendom AS

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: