Landøyveien 5

Landøyveien 5

Hagehusene i Landøyveien 5 er en grønn overgangstypologi utviklet med spesielt med vekt på tilpasning til omkringliggende småhusbebyggelse, elvelandskapet (Neselva), åslandskapet og planområdets unike plassering ut mot Oslofjorden.

Gjennom inntrukne fasadeliv og strategiske forskyvninger av hageterrasser, oppnås særpreg og egenkarakter gjennom romlig variasjon både i skala, størrelse, høyde og volum.

Totalt teller prosjektet 57 boenheter fordelt i tre hus omsluttet av en sammenhengendeindre parkområde med parkering under terreng.  Fasadene er vist utført i tre med mulighet for beplantning og innslag av ulike vekster som knytter landskapet til bygg og byggene til omgivelsene.

528NES

Kontaktperson

Julian Sverd Lynghjem
Mobil: 92083620
Email: jl@code.no

Oppdragsgiver

Varde Eiendom A/S

Samarbeidspartner

Inby A/S

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: