Vinterveien 2, Boliger i Asker

Vinterveien 2, Boliger i Asker

Prosjektet er lokalisert ved Gjellumvannet i Asker, og består av ti enheter; én enebolig på tomtens høyeste del og ni enheter i et tett og lavt trehusmiljø på tomtens nedre del. De ni enhetene er organisert rundt et felles tun med en liten felles plass og lekeareal, der hver bolig har sin egen forhage/bakhage og inngang.

På grunn av beliggenheten har et hovedmål vært å gjør seg nytte av utsikt og solforhold på best mulig måte, samtidig som prosjektet skal være godt tilpasset terrenget. Hovedgrepet for å oppnå dette har vært å terrassere bygningskroppene og forskyve dem seg imellom. Sammen med oppbrutte bygningsvolumer og individuelle uteplasser på terrasser og terreng får man et intimt trehusmiljø med gode bokvaliteter.

539ASK

Kontaktperson

Ole E. Einejord
Mobil: 90981197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Pilares Eiendom AS

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: