3 boliger, Bekkelagsterrassen

3 boliger, Bekkelagsterrassen

Boligprosjektet er i tre etasjer, med inngangsparti og parkering (carport) lagt til tak. Gjennom avtrappende etasjer, vekslende terrasser, tilpasset materialbruk (tre/stein) skapes en småskalert stedlig tilpasset arkitektur i en bratt skråning. Et bygningsvolum som underbygger intensjonene bak reguleringsplanen for skråningen i sin tilpasning til stedlige kvaliteter i nærlandskapet og hensynet til fjernvirkning.

466BEK

Kontaktperson

Julian Sverd Lynghjem
Mobil: 920 83 620
Email: jl@code.no

Oppdragsgiver

Privat

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: