Milepæl

Magasinparken byggetrinn 1 er nå ferdigstilt. Det betyr at 7 av 11 boligbygg i Ski Magasinpark er ferdig bygget og overlevert!

del på Facebook

Følg oss

Instagram