CODE vant studentboligprosjekt

Code er kåret til vinner i arkitektkonkurransen om nye studentboliger på Gimle i Kristiansand! I skarp konkurranse med MDH og Oslotre ble vårt prosjekt valgt.

Vi prøver å sette minst mulig fotavtrykk på den fine tomten. Derfor plasserer vi de nye byggene på eksisterende harde flater som parkeringsplasser og rivningstomter. Og gjenbruker det vi kan, både av eksisterende bygg, og materialer fra bygg som må rives. På den måten kan de flotte furutrærne og skogbunnen bevares. Slik at studentene får uteplasser i furuskogen der de kan møtes, midt på Campus. Og de nye byggene skal bygges i massivtre. Som gir lave utslipp og godt inneklima. Og en ren og fin byggeplass.

Vi gleder oss til å utvikle dette prosjektet videre, og skal fortsette å jobbe hardt for at studentene skal få et godt sted å bo.

del på Facebook

Følg oss

Instagram