Code klar for Triennalelauget

I 2019 lanserte Oslo arkitekturtriennale et eget partnernettverk for visjonære arkitektkontorer som vil bidra i triennalens faglige utviklingsarbeid. Nå er åtte nye kontorer klare for å bidra til å utvikle den arkitektur- og byplanfaglige agendaen i Norden sammen med triennalen 

De åtte kontorene er Code arkitektur, DRMA, Dyrvik Arkitekter, Link Arkitektur, Oslo Works, Rodeo arkitekter, SLA og Transborder Studio. Fra før består Lauget av Lundhagem, Nordic – Office of Architecture, Pir II og Snøhetta. 

Landskapsarkitektkontoret SLA er med i Lauget fordi faglig utveksling i tverrfaglig samarbeid mellom ledende aktører i bransjen er viktig:
– I mange andre sammenhenger er vi jo konkurrenter og får ikke alltid gleden av å samles om et felles kunnskapsutviklende fokus. I sterk synergi med de andre laugsmedlemmene er SLAs ambisjon å bidra til at triennalens diskusjoner og aktiviteter baner vei for en ny naturbasert og mer holistisk orientert byutviklingsagenda, sier Kjersti Wikstrøm, daglig leder i SLA.

Øystein Rø, partner i arkitektkontoret Transborder Studio, legger vekt på triennalen som en frittenkende og ideell arena:
– Transborder er glade for å støtte Oslo arkitekturtriennale som en frittenkende og ideell arena for arkitektur og byutvikling. Vi trenger å utvide våre forestillinger om Oslo og byens mulighetsrom, og triennalen på sitt beste gjør nettopp det.

Lauget er særdeles viktig for Triennalens ambisjon om å mobilisere alle gode krefter i å sette arkitekturens betydning på samfunnets agenda, og samtidig utfordre arkitekturfagets rolle i håndteringen av presserende samfunnsutfordringer. – De åtte nykommerne representerer på hver sin måte uhyre sterke bidrag til denne mobiliseringen, og vi er veldig glade for at kontorene vil være med på laget fremover!, sier Christian Pagh, direktør i Oslo arkitekturtriennale.

På oppdrag nabolag
Den kommende triennalen i 2022 setter fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Med arbeidstittelen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler. Med ambisjon om å både engasjere en bredde av fagfelt og byens innbyggere, er triennalen frem mot selve festivalen neste år et åpent laboratorium som utforsker hvordan fremtidens nabolag kan formes – og reformeres.

del på Facebook

Følg oss

Instagram