Studentboliger Pilestredet Park

Studentboliger Pilestredet Park

Prosjektets ambisjon har vært å skape et sosialt bomiljø for studentene, samtidig som bygget skal bidra positivt til parkens og byens varierte uttrykk.

Bygget inneholder 129 boliger for studenter. Det er utviklet en grunnmodul på 6 x 3 meter. Gjennom ulike konfigurasjoner av denne – hjørnevarianter, livsløpsleiligheter, vertikal sammenslåing og toplansløsninger – er det skapt 10 ulike leilighetstyper.

Det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for all utbygging i parken. Dette stiller blant annet spesielle krav til lavt energiforbruk, gjenbruk og miljødeklarasjon av materialer. Studentboligene har et beregnet energiforbruk på under 100 kWh/m2 pr. år, og mer enn 25 prosent av byggets totale vekt består av resirkulert masse. Med utgangspunkt i prosjektets miljøkrav er tegl valgt grunnet lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Ved at teglen er murt på kant reduseres dessuten forbruket med ca. 30 %, samtidig som byggets overflate får et særpreget relieff-mønster.

217PIL

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 971 72 111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Studentsamskipnaden i Oslo

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: