Studentboliger, Hønefoss

Studentboliger, Hønefoss

Studentboligene er en del av et nytt campus på Ringerike. De bidrar til mer liv på området og en høgskole som er i bruk døgnet rundt. Byggenes plassering skaper et torg og en ny allé som hovedgrep for campus. Boligblokkene rommer 154 hybelenheter fordelt på to hus og er oppført med hovedkonstruksjon i massivtre.

Sokkeletasjen løper kontinuerlig og danner en aktiv fasade mot alleen, med lokaler for høyskolerettet virksomhet. Bygg A er trukket noe tilbake fra gatelivet for å gi plass til innganger og torg mot høyskolen.

Bygget har et samlet areal på ca. 7 500 m2, og ble ferdigstilt i 2016.

488HØN

Kontaktperson

Henning Kaland
Mobil: 971 72 111
Email: hk@code.no

Oppdragsgiver

Studentsamskipnaden i sørøst Norge ( SSN)

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: