Lilletorget

Lilletorget

Det nye tiltaket på Lilletorget 1, som skal i hovedsak brukes som kontor, inngår som en del av den fremtidige høyhusklyngen rundt Oslo S og Vaterlandsparken. Prosjektets fasader består av treverk, glass, solceller og grønn beplanting. Med en oppbrutt utforming skapes en ruhet som demper fallvinder, samt at oppdelingen bidrar til en nedskalering. Avsatser mot Vaterland park får en grobunn oppover i bygget og oppover fasaden med grønn beplanting. Fasaden på bakkeplan brytes opp for å skape variasjon, friksjon, og lune plasser for opphold.

Mot Vaterlandsparken blir dagens parkeringsplass omgjort til nytt og bilfritt Vaterland Torg. Eksisterende trerekke flyttes til landskapelige øyer på torget og inngår som en del av overgangen mot parken. Det legges vekt på typisk vegetasjon rundt Akerselva som blir en del av det biologiske mangfoldet i Akerselva miljøpark.

Mellom Lilletorget 1 og Oslo Spektrum etableres et felles sykkelparkeringsanlegg som kopler seg direkte på hovedsykkelveien i Stenersgata. Sykkelparkeringen er over to etasjer i et mellombygg som får utadrettede funksjoner mot Vaterland Torg og Vaterlandsparken. Hensikten med grepet er å skape et sammenhengende fotgjengerstrøk med aktive fasader fra Oslo S til Lilletorget, Brugata og Christian Krohgs gate.

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Entra ASA

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: