Martin Strandlis vei

Martin Strandlis vei

I lys av Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019 ønsker OBOS NYE HJEM og CODE å utvikle et prosjekt som tilbyr en eksepsjonell bo-opplevelse og et eksempel på bærekraftig boligbygg. Bokvalitetene som vektlegges er samhold og kollektiv engasjement. Miljøtiltakene skaper et pluss-hus som ved hjelp av varmebrønner og solseller produserer mere energi enn det bruker. Prosjektet er tenkt bygget i Martin Strandlis vei 10 på Ammerud, i veien som er oppkalt etter en av grunnleggerne av OBOS for 90 år siden.

Prosjektets hovedgrep er en sirkel som gir en sterk arkitektonisk dimensjon av forskjeller mellom ute og inne, der «inne» er organisert, oversiktlig og kollektivt, mens «ute» tilpasset omgivelsene og naturen. Sirkelen er et uttrykk for det demokratiske fellesskapet, og et uttrykk for solens bane over himmelen.

Sirkelen omslutter et indre felles parkrom tilrettelagt for kollektivt felleskap med dyrking av vekster og mat, drivhus, plass for feiringer, lek, bryllup, møter og trygge rekreasjonsarealer for barn og voksne. Her er plasser for parkour, vedlikehold av sykler, smøring av ski. Alle inngangene nås fra gårdsrommet, også det med på å aktivisere parken. Parken er hjertet i naboskapet. Parken skal gi beboerne en stor opplevelsesverdi og virke engasjerende og «hjemme».

Utvendig er sirkelen en tydelig form som passer inn på den flate tomta mellom koller med skog. Bygget er ikke mere enn fire etasjer og lavere enn trærne i skogen som omkranser plassen. Fra kollen bak kan men se over bygget og videre ut mover byen.

Leilighetene vender alle mot sør eller vest. De fleste leilighetene har en side inn mot parken og en side ut mot «naturen». Begge sidene har balkong. I de to-sidige leilighetene kan man oppholde seg på balkongen inn mot parken, eller ut mot naturen og byen.  Sirkelen som form skal gi en opplevelse også i den enkelte leiligheten.

Bygget skal stå fram som et eksempel på ny bærekraftig byggeri der sosial bærekraft står sammen med bærekraftige miljøtiltak. Takets formes for å fange solenergi på en optimal måte. Det gjøres bruk av effektive bygningsintegrerte solseller der det er solstråler å fange, resten er grønne tak for fordrøyning og kjøling. Bygget har svært lavt varmetap, god solavskjerming og skal sammen med de tekniske tiltakene for å produsere energi være et pluss-hus. Det legges til rette for bruk av kollektivtransport, bildeleordning og sykkel.

552MAR

Kontaktperson

Ole Henrik Einejord
Mobil: 909 81 197
Email: oe@code.no

Oppdragsgiver

Obos Nye Hjem

Samarbeidspartner

Filer til nedlasting

Andre prosjekter som kan interessere deg: